Oferta

Chłodnie

Każdy projekt oferowanych chłodni jest inny i wymaga indywidualnego podejścia – dzięki temu nasze projekty oraz realizacje chłodni są zawsze dopasowane do potrzeb Partnera Biznesowego. Spełniają także najwyższe standardy unijne i światowe.


Chłodnia jest obiektem wymagającym uwzględnienia różnych procesów produkcyjnych typowych dla danej branży. Warunki, jakie muszą być zapewnione w chłodni, zależą od rodzaju przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też zależeć od oczekiwanego okresu przechowywania, a także od tego, czy ma być w niej umieszczony świeży produkt, który później zostanie zamrożony.
Typowy zakres temperatur w chłodniach obejmuje od 0 do +10oC, przy czym dla temperatur -1 do +1oC mówimy o komorach chłodniczych tzw. okołozerowych.


Pod względem konstrukcji oferujemy komory chłodnicze montowane w całości z płyt warstwowych z rdzeniem PIR.


Istotnym elementem oferowanych komór są również drzwi chłodnicze. Dobierane są ze względu na konstrukcję (przesuwne, obrotowe) oraz odpowiednią do przeznaczenia komory izolacyjność termiczną. Drzwi chłodnicze mogą być wykonane ze stali chromoniklowej nierdzewnej, z aluminium lub blachy stalowej powlekanej białym tworzywem sztucznym. Przestrzeń wewnętrzna drzwi jest izolowana pianką poliuretanową, a na obwodzie drzwi stosujemy wymienne gumowe uszczelki co zapewnia komfort eksploatacji.


W oferowanych przez Cubato chłodniach jako izolację termiczną najczęściej stosujemy piankę PIR. Materiały izolacyjne ścian komór chłodniczych spełniają określone wymagania, takie jak: dobra izolacyjność cieplna, duża oporność dyfuzyjna, warunki wytrzymałościowe (materiały powinny być stabilne i nie mogą pęcznieć pod wpływem wilgoci), bezwonność i odporność na gnicie, niska palność, stabilność chemiczna.


W chłodni powinna być również zagwarantowana wymiana powietrza. Jej wielkość należy dobrać w zależności od specyfiki pomieszczenia oraz przechowywanych produktów, tak aby nowe powietrze w chłodni nie musiało być znów niepotrzebnie schładzane, z czym wiązałoby się marnowanie energii.