realizacje

Obiekty inwentarskie

Do realizowanych w tym zakresie inwestycji należą obiekty, które umożliwiają: chów bydła, chów trzody chlewnej, chów drobiu, wylęgarnia drobiu, produkcja jaj. Z naszych usług skorzystały dotąd takie firmy, jak:

  • Ferma Drobiu Młodynie Sp. z o.o.
  • Top Farms, producent żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno – spożywczego
  • Fermy Drobiu Durma
  • Sypniewo Sp. z o.o.
  • Aktiw Sp. z o.o., producent i dystrybutor jaj
  • Polskie Zakłady Zbożowe Wałcz
  • Ferma Drobiu Popowo Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
  • Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o.