oferta

Wytwórnie pasz, mieszalnie pasz

Budujemy obiekty mieszalni pasz począwszy od projektowania, poprzez wykonanie konstrukcji stalowych oraz wybudowanie obiektu mieszalni pasz, a także dostarczenie technologii zgodnie z wytycznymi Inwestora.


Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w realizacji takich obiektów zdajemy sobie sprawę, że mieszalnie pasz odgrywają istotną rolę w procesie jej produkcji, a skuteczne mieszanie jest kluczem do uzyskania produktu najwyższej jakości.


Stawiane w tym wypadku najwyższe wymagania w zakresie jakości i technologii, takie jak:

  • praktyczność,
  • techniczne dopracowanie,
  • podatność na modyfikacje,
  • dostosowanie do różnych adaptacji,
  • trwała eksploatacyjność są w każdym aspekcie spełniane przez naszą firmę.

Bardzo ważnym elementem w tego typu obiektach jest higiena produkcji oraz przechowywania produktów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów opracowalismy własne rozwiązania takie jak zbiornik do przechowywania materiałów luzem oraz silos lejowy.


Mieszalnie pasz są obiektami specyficznymi, uwzględniającymi różne procesy typowe dla danej branży, dlatego też budowane przez nas obiekty mieszalni pasz spełniają wymogi wysokich standardów unijnych i światowych.